CASAL D’AVIS, SALOU

Co-autors: Lluís Serra Solé i Serveis tècnics municipals de Salou.

Data d'inici/acabament
1998/1999

Superfície construïda
1.500 m²

Situació
Plaça del Carrilet

Pressupost d'execució de l'obra
979.649,73 €