EDIFICI ATENEA. CONJUNT EDUCACIONAL

Objecte del projecte: Construcció d’un edifici d’aules per acollir ensenyaments no reglats en el municipi de Salou.

Aspecte principal: Formant part del conjunt d’edificis que constituiran el nou campus d’ensenyaments no reglats al municipi. L’edifici Atenea es el primer, i conté aules i tutories formant un volum amb façana oberta i totalment vidriada a llevant i tancada amb uns cossos de xapa a ponent, que son els que li donen la seva imatge externa.

Co-autors: Serveis tècnics municipals de Salou i Oriol Ribas de Alteraciones.S.L.

Data d'inici/acabament
2009/2010

Superfície construïda
2.377,12 m²

Situació
Avinguda Pau Casals

Pressupost d'execució de l'obra
1ª Fase 1.400.000 €