LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, SALOU

Objecte del projecte: Construcció d’una llar d’infants municipal.

Aspecte principal: Distribueix a través d’un passadis central on a banda i banda es situen els pabellons dels aularis i els serveis comuns. El conjunt el formen uns prismes de formigó vist a les seves cares exteriors i pintades d’un color per tot el interior, constituint un joc d’arquitectura infantil.

Co-autors: Serveis Tècnics Municipals de Salou

Data d'inici/acabament
2007-2008

Superfície construïda
968 m²

Situació
C/Domènech Sugranyes

Pressupost d'execució de l'obra
1.258.000 €