CONCURS RESTAURACIÓ DE LA CARTOIXA D’SCALA DEI, 2ª FASE

Objecte del projecte: Concurs per la intervenció en els espais centrals de les restes de la cartoixa d’Escala Dei.

Aspecte principal: Tenint cura de no malmetre l’interesant paisatge de les ruïnes de la cartoixa es proposava una intervenció de restitució de volumetries mitjançant vegetació i una nova edificació a l’horta general tapada per la pròpia coberta de nova plantació i que li dona un nou ús comarcal a la cartoixa.

Co-autors: Gabriel Bosques Sánchez, Carme Fernández Garcia, Martí Franch Batllori.

Data del concurs
2005