ORDENACIÓ DE LA PLATJA DE LLEVANT DE SALOU

Objecte del projecte: Remodelació de l’àrea adjacent a la platja de Llevant.

Aspecte principal: L’obra va consistir en reconvertir les antigues esplanades d’aparcament en àrees lúdiques i de servei dels usuaris de la platja amb el disseny de noves àrees ajardinades, fonts d’aigua i de llum, d’àrees de jocs i els petits equipaments edificats que contenen els serveis propis de la platja.

Co-autors: Lluís M. Serra Solé i Serveis Tècnics Municipals de Salou

Data d'inici/acabament
1996/1997

Superfície construïda
50.000 m²

Situació
Platja de llevant de Salou

Pressupost d'execució de l'obra
5.535.321 €