PROJECTE DE RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL CAP DE SALOU, CAMÍ DE RONDA

Objecte del projecte: Recuperació del camí que transcorre per primera línia de mar.

Aspecte principal: El projecte proposa la recuperació dels espais naturals encara conservats en la zona geogràfica del cap de Salou mitjançant l’adequació d’un pas peatonal que relligui les cales, les platjes i els elements d’interès des de la platja de llevant fins a la platja de la Pineda.

Co-autors: Lluís M. Serra Solé, Serveis tècnics municipals de Salou, 1ª Fase amb Josep Mª Milà i Anna Romeu. 2ª i 3ª Fases amb Jordi Galofré del M.M.A.

Data d'inici/acabament
1999/2004 1ª fase

Superfície construïda
39.000 m²

Situació
De la platja de llevant a la platja de la pineda. Cap Salou

Pressupost d'execució de l'obra
15.025.302 €