ESPAI PER LA INFÀNCIA A L’ANTIGA ESTACIÓ DEL CARRILET, SALOU

Objecte del projecte: Rehabilitació de l’antiga estació del carrilet.

Aspecte principal: Tot conservant la façana de l’antiga estació, han estat adequats els espais interiors i la plaça exterior per a ser utilitzada com a ludoteca i servei d’atenció a la infància.

Co-autors: Serveis tècnics municipals de Salou

Data d'inici/acabament
2010

Superfície construïda
Edifici: 418,32 m² + Entorn: 1303,2 m²

Situació
Entre el C/Corona d’Aragó, C/Comissió de festes i la via del tren

Pressupost d'execució de l'obra
750.424,72 €