5 HABITATGES UNIFAMILIARS I UN PLURIFAMILIAR DE 3 HABITATGES A VILAPLANA

Co-autors: Gabriel Bosques Sánchez

Data d'inici/acabament
2002/2007

Superfície construïda
1506,8 m²

Situació
Passeig de la Mussara 4a i 6a, C/ Camp de Vaques S/N

Pressupost d'execució de l'obra
620.192,56 €