HABITATGE A VESPELLA DE GAIÀ

Objecte del projecte: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en l’espai agrícola.

Aspecte principal: Habitatge situat al mig del paisatge agrari. Els murs de pedra seca determinen els espais de l’habitatge. Configuració adaptada a la topografia i als materials del lloc combinant el formigó, el ferro rovellat i l’arrebossat amb sulfat de ferro en murs d’obra. S’estableix una gran relació visual entre l’exterior i l’interior.

Co-autors: Gabriel Bosques Sánchez

Data d'inici/acabament
2008

Superfície construïda
266,4 m²

Situació
Camí Mas d’en Mestre

Pressupost d'execució de l'obra
372.932 €