M. VILAR A CASTELLMOSTER

Objecte del projecte: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en eixample urbà.

Aspecte principal: L’estructura de formigó vist replegada configura els espais de relació interior i exterior.

Co-autors: Gabriel Bosques Sánchez

Reconeixements: V Biennal D’Arquitectura Alejandro De La Sota 2007. Obra Seleccionada Edificis de nova planta d’us privat.

Publicacions: Arquitectura y Diseño, nº75. Maig del 2005

Data d'inici/acabament
2008

Superfície construïda
400,4 m²

Situació
Avinguda de la Camelia

Pressupost d'execució de l'obra
360.607 €