AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA PUIGCERVER, REUS

Co-autors: Carme Fernández Garcia

Reconeixements: IV Premi d’Arquitectura "Joan Sardà i Margarit" 1992. Ampliació de l’escola Puigcerver de Reus.

Publicacions: Quaderns Renovating 201, Escola puigcerver, Ampliació d’un centre d’ensenyança, pàg 18

Data d'inici/acabament
1991/1992

Superfície construïda
668 m².

Situació
C/Astorga

Pressupost d'execució de l'obra
253.790,10 €