CENTRE COMERCIAL “EL PÒSIT”, CAMBRILS

Co-autors: Gabriel Bosques Sánchez, Oriol Llauradó March

Data d'inici/acabament
2009/en execució

Superfície construïda
Edifici: 2.767’4 m2 Aparcament: 2.823 m2

Situació
Plaça del Pòsit

Pressupost d'execució de l'obra
Edifici: 2.448.152’74€ Aparcament: 3.410.372’84€