REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE PLURIFAMILIAR AL C/APODACA, TARRAGONA

Co-autors: Gabriel Bosques Sánchez

Data d'inici/acabament
2002/2003

Superfície construïda
1050,8 m²

Situació
C/Apodaca, 26

Pressupost d'execució de l'obra
610.000 €