REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE PLURIFAMILIAR AL C/HOSPITAL, REUS

Data d'inici/acabament
2005/2007

Superfície construïda
986 m²

Situació
C/Hospital nº 10

Pressupost d'execució de l'obra
580.000 €