12 HABITATGES A VILAFORTUNY, CAMBRILS

Data d'inici/acabament
2001/2003

Superfície construïda
4092,48 m²

Situació
Urb. Vilafortuny UA-7 Polígon nº92

Pressupost d'execució de l'obra
1.033.094,86 €