30 HABITATGES A VILALLONGA DEL CAMP

Co-autors: Gabriel Bosques Sánchez

Data d'inici/acabament
2004/2007

Superfície construïda
4.079,1 m²

Situació
Carretera de Valls cantonada C/ Tarragona

Pressupost d'execució de l'obra
1.657.944,00 €